Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

3.0 CEMED

3.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2020


Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa" din Iași implementează proiectul “3.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2020", finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020, domeniul 5: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţii academice privind deontologia şi etica academica precum şi întărirea semnificaţiei instrumentelor etice în vederea creşterii calităţii actului didactic şi a activității de cercetare în UMF "Grigore T. Popa" din Iaşi.