Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Platforma Interdisciplinară de Medicină Moleculară

​​Platforma Interdisciplinară de Medicină Moleculară

​​​

Proiectul Platformei a avut drept scop înființarea, susținerea şi funcționarea unui suport de cercetare și de invățământ în domeniul medicinii moleculare moderne, focalizat pe tehnologiile de genomică funcțională larg aplicabile în studiul biologiei fundamentale a genelor, proteinelor, celulelor şi țesuturilor, a interacțiunilor complexe dintre gene, dintre functiile fiziologice normale şi anormale şi mediu, relevante pentru înțelegerea proceselor biologice normale şi a modului în care acestea sunt perturbate în anumite boli.

Platforma a avut menirea sa genereze resursele necesare pentru identificarea şi caracterizarea genelor umane asociate cu dezvoltarea, boala şi susceptibilitatea la boală.

Principalele obiective ale Platformei interdisciplinare de Medicină Moleculară, așa cum au fost definite la momentul aplicației, sunt:

  • ​Orientarea spre genomica functională şi dezvoltarea unei familii de tehnologii bazate pe manipularea acizilor nucleici ca o resursă de capitalizare a eforturilor de cercetare, învățământ şi expertiză clinică, precum şi reunirea intr-un mediu interactiv ce depăşeşte barierele dintre disciplinele bio-medicale.
  • Dezvoltarea domeniului transdisciplinar al medicinei moleculare într-un mediu medical de înaltă competentă, prin amplificarea instrumentatiei şi nivelului de expertiză a capacitătilor deja existente şi în consecintă, crearea de noi oportunităti de instruire, generare de resurse umane înalt calificate, integrare în reţelele europene de consorţii şi programe de educatie şi cercetare.
  • Utilizarea logisticii Platformei pentru dezvoltarea de programe doctorale, postdoctorale şi masterat în domeniul ştiintific şi tehnologic al medicinii moleculare şi concurarea, cu rată de succes sporită, la sursele de finanţare a programelor de cercetare naţionale şi internaţionale.
  • Dezvoltarea unor programe de imunogenomică şi oncogenetică moleculară care să propună stagii de formare-specializare adresate medicilor, biologilor, biochimiştilor, geneticienilor, şi a unor misiuni didactice şi de instruire tehnologică în cooperare cu organizatii similare internationale de cercetare si formare.
  • Dezvoltarea unor programe de epidemiologie moleculară focalizate pe contributia factorilor de risc genetici şi de mediu, identificati la nivel molecular, la etiologia, distributia şi preventia maladiilor la nivel familial şi populational. Stabilirea prin modele specifice de predictie epidemiologică a riscurilor de dezvoltare a unor boli multifactoriale, la nivelul unor comunităţi sau la nivel individual, precum şi aplicarea unor programe matematice de modelare a unor strategii în conformitate cu rezultatele studiilor de analiza deciziei iniţiate pentru fiecare situaţie cercetată.
  • Crearea bazei de strânsă cooperare între pacienţi, medici şi cercetători şi legătură cu mediul economic în perspectiva creării unui climat propice de atragere a specialiştilor români sau/şi străini, de creare de locuri de muncă şi prevenire a emigraţiei tinerilor licenţiaţi.

Personalul care activează în cadrul Platformei de cercetare
- Prof.Dr. Cianga Petru - Coordonator
- Conf.Dr. Cianga Corina
- Conf.Dr. Negura Lucian
- Șef lucr.Dr. Zugun Florin
- Asist.Dr. Constantinescu Daniela
- Asist. Dr. Pavel-Tanasa Mariana