Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă

​​Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă​


Centrul a fost înființat în anul 2006, prin Hotarâre de Senat, și funcționează permanent, fiind compus din:
1. Laborator Nanotehnologii și Biomateriale Avansate
2. Laborator Culturi celulare
3. Compartiment Evaluarea biologica a dispozitivelor medicale
​4. Compartiment de formare profesională în inginerie tisulară

Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă are scopul de a desfășura activități de cercetare interdisciplinară și activități educaționale în domenile Biomateriale, Culturi celulare, Biotehnologii Medicale și Farmaceutice. Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă promovează colaborarea națională/internațională pe domeniile sale de cercetare, formarea tinerilor cercetători, seminarii și workshopuri dedicate, dezvoltarea de produse și servicii. Resursele care au condus la crearea centrului: proiecte de cercetare și resurse ale universității.

Obiective:

  • ​Testarea biocompatibilității materialelor destinate ingineriei tisulare;
  • Multiplicarea celulelor din diferite surse celulare și conservarea liniilor celulare sau acelulelor primare;
  • Popularea matricilor polimerice cu celule autologe, alogene sau xenogene;
  • Noi biomateriale pentru medicină și farmacie;
  • Cercetare in micro și nanomateriale pentru diagnostic și terapie. 

Personalul implicat în activități de cercetare
Coordonator: Prof.dr.Liliana VEREȘTIUC

Echipa de cercetare (permanentă):
- Conf. dr. Maria Butnaru
- Sef lucr. dr. Ovidiu Bredetean
- Asist.dr. Vera Balan
- Lab. Simona Harhătă

Studenții sunt implicați în cadrul Cercului științific studențesc Biomateriale și inginerie tisulară, sub coordonarea Prof.dr. Liliana Vereștiuc, a Conf. dr. Maria Butnaru și Asist. Dr. Vera Balan. 

​Servicii: Asigură facilitățile de cercetare in vitro pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.) în domeniile: Bioinginerie, Medicină Regenerativă, Farmacie​