Program studii universitare avansate (Anul I)
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Program studii universitare avansate (Anul I)


Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate


La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în două cicluri, prin programul de studii universitare avansate şi prin programul de cercetare ştiinţifică, ambele fiind obligatorii.
Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul U.M.F. Iaşi pe baza planului de învăţământ aprobat de Senat şi are o durată de 2 semestre, iar programul de cercetare ştiinţifică pe durata a 6 semestre.

În cadrul mecanismelor de asigurare a calităţii programelor de studii avansate în cadrul U.M.F. Iaşi este recomandată implicarea pe lângă conducătorii de doctorat şi a altor cadre didactice care deţin titlul de doctor, cercetători ştiinţifici şi experţi care activează în alte I.O.S.U.D. de mare prestigiu din ţară şi străinătate în calitate de colaboratori.

Consiliul Şcolii Doctorale stabileşte prin consultare cu cadrele didactice şi la propunerea conducătorilor de doctorat, pe grupe de specialităţi, programul de pregătire universitară avansată pe care îl supune aprobării Consiliului de Administraţie.