Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX

Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEXCentrul a fost înființat în anul 2014 de către Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iaşi, în calitate de beneficiar, prin proiectul “Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală – CEMEX”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”, operaţiunea 2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri”, în baza contractului de finanţare nr. 635/12.03.2014, cod SMIS-CSNR 48880, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (http://www.cemex.umfiasi.ro/). CEMEX este un centru de medicină experimentală, de cercetare fundamentală și aplicativă, pentru studii pe animale de laborator, unic în România, al cărui scop este de a dezvolta la nivel înalt cercetările efectuate pe modele animale.

Obiective:
 • Creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică.
 • Creșterea capacitații de cercetare prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (C-D) în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional prin: crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare complexe prin modernizarea și extinderea spatiilor existente, precum și dotarea lor cu echipamente înalt tehnologice competitive pe plan internațional în domeniul biomedical, al cercetărilor științifice fundamentale și aplicative pe animale de laborator.
 • Dezvoltarea pe termen lung de colaborări cu alte structuri de cercetare clinică și fundamentală (universități, institute de cercetări farmaceutice și biotehnologie) în vederea obținerii de rezultate științifice la nivel național și european, cu aplicații directe în industria farmaceutică și biomedicală.
 • Îmbunătățirea calității și eficienței activității de C-D în scopul stimulării ofertei de servicii performante pentru întreprinderi prin dezvoltarea de terapii inovative în patologie, elaborarea de studii de cercetare medicală în farmacologia fundamentală și farmacogenomică, validarea de noi protocoale de investigații, screening și tratament prin studii de medicină experimentală.
 • Obținerea de brevete și patente din activitatea de cercetare care să permită înființarea de spin-off-uri și participarea la noi proiecte de finanțare.
 • Obținerea certificatului Good Laboratory Practice (GLP) care va permite centrului de cercetare acces la finanțări externe publice și private, creșterea notorietății UMF ,,Grigore T. Popa” Iași pe plan internațional.
 • Recunoașterea națională și internațională a certificatelor emise de centru în scopul liberei circulații a produselor medicamentoase românești și străine.
 • Creșterea competitivității producătorilor de medicamente și din industria biomedicală ca urmare a posibilității de realizare de studii și testare medicamente în noul centrul creat;
 • Funcționarea ca punct regional de contact/diseminare de informații și know-how în domeniul medicamentelor și a tehnicilor inovante de diagnostic.
 • Atragerea de specialiști, doctoranzi și tineri cercetători prin crearea de noi posturi pentru cercetători în domeniu, întărirea capacitații administrative a centrului și a participării la proiecte de cercetare comune la nivel național și european.
 • Dezvoltarea unui centru de instruire și pregătire în domeniul medicinei experimentale prin crearea noii infrastructuri care să asigure legătura între mediul academic și industriile de specialitate farmacologică și biomedicală și care va permite realizarea programelor de cercetare în sănătate precum și integrarea în programele internaționale.
 • Formarea de specialiști în domeniul activităților de standardizare, evaluare și certificare a conformității medicamentelor.
 • Crearea unei baze materiale solide de înalt nivel pentru dezvoltarea cercetărilor realizate de tinerii doctoranzi din cadrul UMF ,,Grigore T. Popa” Iași.

Persoană de contact
Prof. univ. dr. Bogdan Ionel TAMBA
Telefon: +40.232.301.600, Fax: +40.232.211.820
Email: [email protected]
Adresa: CEMEX, Str. Mihail Kogălniceanu, 9-13, cod  700454, Iași, ROMÂNIA
Vizibilitate: https://eeris.eu/ERIF-2000-000B-0210 / http://www.cemex.umfiasi.ro/

Echipa de cercetare:
 • Prof. univ. dr. Bogdan Ionel Tamba - Director
 • CS III dr. Gianina Dodi
 • CS III dr. Ioannis Gardikiotis
 • CS III asist. univ. dr. Andrei Luca
 • CS III dr. Cosmin-Teodor Mihai
 • CS III dr. Gabriela-Dumitrița Stanciu
 • CS III dr. Raluca Ștefănescu
 • CS III dr. Cristina-Mariana Urîtu
 • ACS drd. Florina-Daniela Cojocaru
 • Prof. univ. dr. Radu Iliescu
 • Prof. univ. dr. Veronica Bild
 • Asist. univ. dr. Teodora Alexa-Stratulat
 • Asist. univ. dr. Ionuț Tudorancea
 • Elena Budeanu - Administrator patrimoniu I
Servicii

Asigură facilitățile de cercetare in vitro sau pe animale de laborator mici și mijlocii pentru membrii comunității academice din universitate (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți etc.):

 • Imagistică PET / IRM pentru animalele mici și mijlocii
 • Investigații cu ultrasunete pentru animale mici
 • Investigare radiologică (pentru animalele mari)
 • Studii de telemetrie
 • Investigarea patologiei cardiovasculare
 • Bioanaliză și investigarea metabolismului medicamentelor
 • Studii farmacocinetice și farmacodinamice
 • Investigarea mecanismelor implicate în durere
 • Investigarea mecanismelor de acțiune ale drogurilor
 • Investigarea efectelor toxicologice și teratologice pentru medicamente, dispozitive medicale sau biotehnologii
 • Cercetări de nanotehnologie
 • Studii de histologie
 • Studii de imagistică celulară
 • Servicii educaționale și multimedia
 • Chirurgie experimentală (animale mici și mari)

Echipamente:
 • PET / IRM pentru animale mici
 • Sistem de ultrasunete pentru animale mici (Ecograf)
 • Sistem radiologic C-Arm
 • Sistem complet de ventilație automată pentru cuști
 • Sistem complet de studiu de comportament pentru șobolani și șoareci
 • Echipamente pentru studiul durerii
 • Real-Time PCR 7500 Fast
 • Bioanalizator Agilent 2100
 • MALDI-TOF AbSciex
 • Spectrometru de masă Agilent.
 • Echipament de Spectroscopie și imagistică Terahertz
 • Microscop inversat cu contrast de fază NICON Eclipse TS2
 • Numărător automat de celule NEXCELOM Cellometer mini
 • Microplate reader Biochrom EZ400
 • Reactor de sinteză

Activitate

Proiecte cu finanțare internațională

 • ERANET-EURONANOMED-INTREPIDUS-2: Nanoporous-Membranes for Intrathecal (Pseudo) Delivery of Drugs (INTREPIDUS). Responsabil de proiect: CS I / prof. univ. dr. Tamba Bogdan Ionel, perioada: 16.11.2020-15.11.2023, buget: 200000 euro

Proiecte cu finanțare națională

 • PN-III-P4-ID-PCE-2016-0126: Systemic and renal hemodynamic mechanisms în obesity-related kidney injury. Director de proiect: prof. univ. dr. Iliescu Radu, perioada: 18.09.2017-31.12.2019, buget: 832500 lei.
 • PN-III-P2-2.1-PED-2016-1807: New formulations used în the local treatment of chronic wounds. Director de proiect: prof. univ. dr. Profire Lenuța, perioada 05.04.2017-04.10.2018, buget: UMF 500000 lei.
 • PN-III-P2-2.1-PED-2016-1598: Nanoparticle-enabled Terahertz Molecular Imaging as Advanced Early-stage Diagnostic Method of Gastric Neoplasia. Director de proiect: prof. univ. dr. Drug Vasile, perioada 12.09.2017-31.12.2018, buget: UMF 280000 lei.
 • PN-III-P1-1.1-PD-2016-1642: Dezvoltarea unui agent multifuncțional de tipul nanoparticulelor magnetice hibride radiomarcate pentru imagistica medicală duală (SPECT și MRI). Director de proiect: CS III dr. Gianina Dodi, perioada: 02.05.2018-30.04.2020, buget: 250.000 lei.
 • PN-III-P4-ID-PCE-2020-1247: Noi provocări în terapia durerii: utilizarea canabinoizilor sintetici în neuropatia cronică indusă de chimioterapie. Director de proiect: CS I / prof. univ. dr. Tamba Bogdan Ionel, perioada: 04.01.2021-31.12.2023, buget 1198032 lei
 • PN-III-P2-2.1-PED-2019-3970: Mitigation of risk factors for public health, represented by bio-chemical contaminants in food and pharma packaging from recycled sources by a new methodology based on spectral analysis in THz domain. Director de proiect: prof. univ. dr. Bild Walther, perioada: 23.10.2020-22.04.2022, buget: 400000 lei
 • PN-III-P2-2.1-PED-2019-5446: Smart Health system based on artificial intelligence as a predictor for chronic kidney disease development. Director de proiect: prof. univ. dr. Rezuș Ciprian, perioada: 23.10.2020-22.10.2022, buget: 300000 lei
 • PN-III-P2-2.1-SOL-2020-0061: 6. Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 (CoV-Control). Responsabil de proiect: CS I / prof. univ. dr. Tamba Bogdan Ionel, perioada: 25.05.2020-05.12.2021, buget: 435000 lei

Proiecte cu finanțare internă

 • GRANT IDEI Echipe UMF “Grigore T. Popa" Iași - 18F FDG PET/MRI prognostic markers în Cardiorenal Syndrome. Director de proiect: șef lucr. dr. Mihai Guțu, perioada: 01.01.2018-31.12.2019, buget: 46.500 lei.
 • GRANTUL Tânărului Cercetător UMF “Grigore T. Popa„ Iași - Development of new pioglitazone-curcumin loaded chitosan nanoparticles with potential application în type 2 diabetes mellitus therapy. Director de proiect: drd. Sandra Constantin, perioada: 01.11.2018-30.10.2020, buget: 23.000 lei.
 • GRANT IDEI Echipe UMF „Grigore T. Popa" Iași - Adipose tissue biomarkers în short-term remission of metabolic syndrome after bariatric surgery. Director proiect: șef lucr. dr. Daniel Timofte, perioada: 01.01.2018-31.12.2019, buget: 45.000 lei.
 • GRANTUL Tânărului Cercetător UMF „Grigore T. Popa" Iași - Development and characterization of new nanosystems based on nonsteroidal anti-inflammatory drugs and symptomatic slow acting drugs. Director proiect: asist. univ. dr. Ioana Vasincu, perioada: 01.01.2018-31.12.2019, buget: 23.000 lei.
 • GRANTUL Tânărului Cercetător UMF „Grigore T. Popa" Iași: Preclinical evaluation of canagliflozin as a dual acetylcholinesterase and sodium glucose cotransporter 2 inhibitor in a mice model of scopolamine-induced Alzheimer's disease-like condition. Director de proiect: CS III Stanciu Gabriela Dumitrița, perioada: 01.03.2021-28.02.2023, buget: 23500 lei
 • GRANTUL IDEI Echipe UMF „Grigore T. Popa" Iași: In vivo evaluation of SPION core-shell theranostic nanoparticles, doped with transition metals for boosting MRI signal. Director de proiect: CS III Urîtu Cristina Mariana, perioada: 01.03.2021-28.02.2023, buget: 47000 lei
 • GRANTUL Tânărului Cercetător UMF „Grigore T. Popa" Iași: Evaluation of cold atmospheric plasma as an associative agent for the improvement of breast cancer chemotherapy effectiveness. Director de proiect: CS III Mihai Cosmin-Teodor, perioada: 01.01.2019-31.12.2020, buget: 23275 lei
 • GRANTUL IDEI Echipe UMF „Grigore T. Popa" Iași: Development of mass spectrometric and enzyme methods for the investigation of the molecular interaction between neurotoxic amyloid-beta peptide and six selected organic molecules. Director de proiect: CS III Ștefănescu Raluca, perioada: 01.01.2019-31.12.2020, buget: 46550 lei