Date cu caracter personal
Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Date cu caracter personal

Date cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

Vă aducem la cunoştinţă în temeiul prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 că prin intermediul Direcţiilor Administrative din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” cu sediul în Iaşi, str. Universităţii nr. 16, CIF 4701100, telefon: +40.232.301.600 , fax +40.232.211.820, email: [email protected], reprezentată legal prin Rector – Prof.dr. Viorel Scripcariu, se prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale cu scopul realizării activităţilor de educaţie, cercetare şi cultură.

Datele colectate sunt necesare în vederea derulării raporturilor juridice dintre dumneavoastră şi Universitate pentru realizarea obiectivului nostru principal de activitate, respectiv educaţie, cercetare şi cultură.

Datele înregistratesunt destinate utilizării de către Universitate şi sunt comunicate doar următorilor destinatari: persoanei vizate, partenerilor contractuali ai Universităţii şi altor instituţii guvernamentale.

Pot exista situaţii în care dezvăluim informaţiile dvs. către alte părţi: pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească)

Conform specificului raporturilor juridice incheiate cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, perioada de prelucrare şi stocare a datelor cu caracter personal este determinată de statutul şi calitatea persoanelor vizate. La sfârşitul perioadei de prelucrare şi stocare a datelor cu caracter personal conform raporturilor juridice sau scopurilor precizate în consimţămintele completate de persoanele vizate, datele cu caracter personal vor fi şterse din procesele curente şi vor fi arhivate conform legislaţiei naţionale.

Nu vom reţine datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că datele vor fi distruse sau eliminate din sistemele noastre în momentul în care nu mai sunt necesare.

Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că informaţiile despre dvs. sunt procesate şi reţinute pe baza următoarei logici:

1. cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;
2. conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale; sau
3. atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, sunt procesate sau atâta timp cât este necesar conform prevederilor oricărui contract, oricărei legi în vigoare ori în scopuri statistice, făcând obiectul
unei protecţii corespunzătoare.

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

  • Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor, fără a contraveni obligaţiilor legale ale Universităţii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de acces cu titlu gratuit la datele dumneavoastră prelucrate de Universitate. Dacă cererile sunt făcute în mod abuziv/repetat, Universitatea îşi rezervă dreptul de a percepe o taxă;
  • Dreptul la rectificare şi dreptul la ştergere a datelor (”dreptul de a fi uitat”) – fără a contraveni obligaţiilor legale ale Universităţii;
  • Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor – fără a contraveni obligaţiilor legale ale Universităţii;
  • Dreptul a vă retrage oricând consimţământul în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri;

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la chestiunile legate de prelucrarea datelor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul art. 38, alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi este domnul ing. Gabriel Urmă şi poate fi contactat la adresa de e-mail: [email protected].

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteţi depune o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universităţii, aflată în incinta Rectoratului, situat în str. Universităţii, nr. 16. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei.